Organizatia de femei PSD Brasov

mai, 2015

Rezolutie OFSD: Fonduri nerambursabile pentru proiecte sociale

Luând în considerare

 

  • Importanța utilizării tuturor tipurilor de fondurilor nerambursabile europene în scopul îmbunătățirii standardului de viață pentru toți români
  • Necesitatea de a investi în infrastructura medicală din mediul rural și urban pentru a asigura populației acces facil la servicii medicale de calitate
  • Necesitatea de a investi în infrastructura educațională din mediul rural și urban pentru a asigura populației acces facil la servicii educaționale de calitate
  • Importanța corelării finanțării infrastructurii cu asigurarea resursei umane adecvate și cu finanțarea activităților care dezvoltă servicii publice de calitate
  • Dezbaterea organizată în interiorul Organizației Femeilor Social Democrate (OFSD) concretizată cu prilejul Comitetului Executiv Național derulat în perioada 22-23 mai 2015 prin identificarea abordărilor și măsurilor de finanțare adecvate atât nevoilor sociale ale României cât si realităților din instituțiile și organizațiile care pot rezolva aceste nevoi

 

 

Organizația Femeilor Social Democrate adoptă următoarea

Rezoluție

 

Sănătatea și educația trebuie să fie priorități naționale orizontale în programele care asigură accesarea fondurilor nerambursabile europene în România

 

Intervenția din asistența financiară nerambursabilă europeană trebuie concentrată pe proiecte naționale care să rezolve în mod eficient și eficace probleme de sistem

 

Pentru buna derulare a proiectelor de calitate cu finanțare europeană o prioritate va fi pregătirea unui sistem îmbunătățit de evaluare a proiectelor

 

Pentru soluționarea nevoilor din zona educațională și medicală este în mod particular o prioritate ca programele de finanțare nerambursabilă din fonduri europene și naționale  să fie corelate și complementare, în toate etapele de derulare și la toate nivelurile de lucru ale acestora

 

Toate măsurile trebuie luate așa încât un număr cât mai mare din proiectele și măsurile plătite din bugetul național să fie eligibile și decontate din asistența financiară nerambursabilă alocată de Uniunea Europeană României în perioada 2014-2020

 

Aleșii locali trebuie informați și instruiți continuu și timpuriu cu privire la programele cu finanțare nerambursabilă care pot susține proiecte sociale

 

Zonele defavorizate trebuie definite pentru toate tipurile de programe și ar proiectele care vor viza aceste zone trebuie punctate suplimentar

 

Organizațiile nonguvernamentale din domeniul social, educațional, medical trebuie încurajate în utilizarea fondurilor nerambursabile, inclusiv prin cote de cofinanțare sustenabile pentru specificul acestor organizații și prin măsuri care să asigure accesul mai facil al ONG-urilor la creditarea pentru cofinanțarea proiectelor

 

Informarea trebuie îmbunătățită cu privire la programele de finanțare gestionate direct de Comisia Europeană, în special cele care vizează zona socială, iar bazele de date cuprinzând potențiali parteneri în vederea construirii de consorții pentru accesarea acestor fonduri trebuie să fie cât accesibile organizațiilor, persoanelor și instituțiilor interesate din România.

 

 

 

 

Reprezentantele OFSD vor acționa profesional și politic în vederea punerii în aplicare a acestor măsuri.

 

 

 

 

Președinte interimar OFSD,

Viorica Dăncilă

 

 

Președinte OFSD Brașov,

Roxana Mînzatu

 

Brașov, 23 mai 2015

Page 1 of 11