Organizatia de femei PSD Brasov

PROCEDURA IN FATA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Romania garanteaza drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Partidul Social Democrat, parte a Uniunii Social-Liberale, a militat activ pentru eliminarea ingerintelor politice in actul de justitie, insa din pacate, actuala coalitie politica ce detine puterea in Romania secolului XXI, cat si actualul Presedinte, prin modul lor de manifestare incalca drepturile si libertatile fundamentale ale omului si cetateanului.
In acest context, partidul nostru a intervenit prin toate caile si mijloacele legale si constitutionale pentru prevenirea acestui tip de manifestari. Cu toate acestea cetatenii trebuie sa cunoasca si sa solicite, atunci cand este cazul interventia organismelor europene.
Prin urmare, trebuie cunoscut faptul ca, in cazul existentei unor neconcordante intre prevederile legale si cele internationale, au prioritate reglementarile internationale, exceptie facand situatia in care reglementrea interna este mai favorabila. Tara noastră a recunoscut jurisdicţia Curtii Europene a Drepturilor Omului. In acest sens, este necesar a se cunoaste ca, persoanele din Romania se pot adresa acesteia cu cereri privind incalcarea drepturilor garantate prin Convenţie şi protocoale aditionale.
Cererile pot fi adresate Curţii, conform art. 34 din Convenţie, de către orice persoană fizică, organizaţii neguvernamentale, sau orice grup de persoane.
Condiţiile de admisibilitate sunt următoarele:
a) Curtea poate fi sesizată numai dupa epuizarea tuturor cailor interne;
b) Termenul în care poate fi sesizată este de 6 luni de la data deciziei interne definitive;
c) Cererea trebuie formulată în scris şi semnată de către reclamant sau reprezentantul legal.
Dupa introducerea cererii, curtea intr-o primă etapa examineaza cererea în vederea admisibilităţii sau inadmisibilităţii acesteia. Dacă plangerea este admisibila, se trece la etapa a doua, înregistrându-se plângerea, care va cuprinde stabilirea faptelor, o încercare de rezolvare amiabilă, şi dacă încercarea de rezolvare amiabilă nu se realizeaza, va fi sesizată Curtea, care va pronunţa o hotărâre. Cererea se adreseaza Grefierului Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul Europei, F-67075 STRASBOURG CEDEX.
Procedura în faţa Curtii Europene a Drepturilor Omului este contradictorie şi publică. Cererea trebuie completată cu exactitate şi întregime iar dacă partea desemnează un reprezentant, acesta trebuie să fie consilier juridic sau avocat, abilitată să profeseze într-unul dintre statele părţi la Convenţie şi să fie rezidentă pe teritoriul unuia dintre acestea. Toate hotărârile şi documentele anexate cererii trebuie trimise în copii şi nu originalele, întrucât acestea nu vor mai fi restituite. În cazul în care cererea nu este completată cu toate elementele, este posibil să nu fie înregistrata şi să nu fie examinata.
Acolo unde si atunci cand Curtea declară că a avut loc o violare a Convenţiei sau a protocoalelor sale, poate acorda o satisfacţie echitabilă.
Av. dr. Adriana MIRON

Lasă un răspuns

Do NOT fill this !

Page 1 of 11