Organizatia de femei PSD Brasov

EXECUŢIA BUGETARĂ

Execuţia bugetară pe sem.I 2011
Executia bugetului general consolidat in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2011 s-a incheiat cu un deficit de 11,3 miliarde lei, respectiv 2,07% din PIB, sub limita tintei de deficit, in suma de 12,6 miliarde lei, prevazuta in Scrisoarea suplimentara la Aranjamentul Stand-by incheiat FMI.
1. Veniturile incasate la bugetul general consolidat au fost in suma de 85,0 miliarde lei, cu 9,6% mai mari fata de anul precedent, in principal ca urmare a cresterii incasarilor din taxa pe valoare adaugata (+31,5%), accize (+27,1%) si venituri din capital (+58,9%). Incasarile din contributii de asigurari sociale au continuat sa se imbunatateasca, fiind cu 4,7% mai mari fata de aceeasi perioada din anul precedent, iar încasările din impozitul pe profit au depasit pe cele din aceeasi perioada a anului precedent cu 1,42%.
Fata de anul precedent, principalul decalaj se mentine la incasarile din venituri nefiscale care s-au micsorat cu 8,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent .
Sumele primite de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate au crescut cu 16,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent.
2. Cheltuielile bugetului general consolidat in suma de 96,2 miliarde lei au inregistrat o usoara crestere, in termeni nominali, cu 0,7% fata de aceeasi perioada a anului precedent, ca urmare a cresterii cheltuielilor de cofinantare pentru proiecte cu finantare nerambursabila, insa ca pondere in PIB s-au redus cu 0,9 puncte procentuale.
Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 14,6% fata de aceeaşi perioada a anului precedent, astfel:
la bugetul de stat cresterea a fost de 21,9% ca urmare a reclasificarii unor cheltuieli la bunuri si servicii la Ministerul Sanatatii;
la bugetele locale cresterea a fost de 21,4% ca urmare a preluarii spitalelor de catre unitatile administrativ teritoriale;
la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate cresterea a fost de 14,6% ca urmare a platilor efectuate pentru servicii medicale si medicamente.
Unele categorii de cheltuieli se mentin in continuare sub nivelul din aceiasi perioada a anului precedent:
cheltuieli de personal (-18,9%),
subvenţii (-18,6%),
asistenta sociala (- 2,4%).
Platile pentru proiectele finantate din fonduri UE au crescut cu 60,9% fata de primele sase luni ale anului 2010.
Cheltuielile cu dobanzi au crescut cu 29,3% ca urmare a datoriei contractate pentru finantarea deficitelor bugetare acumulate din anii precedenti si a celor curente.
Cheltuielile pentru investitii care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost pe primele sase luni in suma de 14,86 miliarde lei, fata de 11,67 miliarde lei inregistrate in aceeasi perioada a anului precedent.

Rectificarea bugetară – august 2011
Executivul a adoptat in miercuri seara rectificarea bugetara. Ministerele Transporturilor, Turismului, Sanatatii si al Dezvoltarii au obtinut cele mai mari finantari.
„Pornind de la premisa că datele confirmă creşterea de 1,5% pe anul 2011. Analiza datelor bugetare pe primele şase luni, arată un deficit de 11,3 md lei, 2,7 % din PIB sub ţinta de deficit asumată.
S-au asigurat resurse în primul rând pentru continuarea investiţiilor: 300 de milioane la Ministerul Transporturilor, 300 de milioane la Ministerul Dezvoltării, resurse la Ministerul Mediului, asigurarea unor resurse pentru compensarea unor datorii la companii de stat de la Ministerului Transporturilor.
Am asigurat resurse bugetare pentru plata pensiilor, 74 de milioane de lei, ca ele să fie plătite fără nicio problemă.
La capitolul cheltuieli de personal am suplimentat pentru câteva ministere pentru plata contribuţiei la asigurări de sănătate. Vorbim de bugetele MAE, MJ, MapN, MAI, SRI, SIE, SPP, STS.
În privinţa Sănătăţii, am alocat 300 de milioane prin rectificare, 150 de milioane sunt în Fondul de Rezervă, care vor fi alocaţi după ce se vor face primii paşi de reformă. În privinţa Ministerului Economiei s-au acordat resurse pentru asigurarea subvenţionării minieritului.
Capitalul social al CFR va fi astfel majorat cu 130 milioane lei.
Vor fi diminuate bugetele Ministerului Finanţelor (cu 593,1 milioane lei la capitolul "Acţiuni Generale") şi Ministerul Mediului ( cu 78,3 milioane lei).
Vor fi suplimentate şi bugetele
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (300 milioane lei, pentru proiecte derulate prin Compania Naţională de Investiţii şi Agenţia Naţională de Locuinţe),
Ministerul Apărării Naţionale (239 milioane lei),
Ministerul Economiei (140,3 milioane lei, pentru programul "cardul Mihail Kogălniceanu" şi acordarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor la Compania Naţională a Huilei Petroşani),
Ministerul Muncii (124,8 milioane lei),
Ministerul Justiţiei (81,9 milioane lei),
Ministerul Culturii (54,7 milioane lei),
Serviciul Român de Informaţii (54,5 milioane lei),
Ministerul Comunicaţiilor (21,2 milioane lei, din care pentru Programul "Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse software" suma de 11,58 milioane lei, pentru plata despăgubirilor civile aferente proceselor avute pe rol suma de 5,44 milioane lei, iar pentru Proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere" suma de 4,2 milioane lei) şi
Ministerului Sănătăţii (341,2 milioane lei).

 

sursa: www.vremuriactuale.blogspot.com

Lasă un răspuns

Do NOT fill this !

Page 1 of 11